ONS HSEQ-BELEID

Het langetermijnsucces en de continuïteit van Treecon hangt mede af van onze bekwaamheid om de kwaliteit van onze producten en diensten continu te verbeteren en daarbij de impact op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Dit streven is in het belang van onze klanten, onze medewerkers en het milieu waar wij in leven en werken.

Treecon verlangt van haar medewerkers dat zij actief betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van ons werk, veiligheid, gezondheid en het milieu. Het management van Treecon heeft een voortrekkersrol in het communiceren, implementeren en waarborgen van naleving van het HSEQ-beleid. Wij zetten ons in om bij onze activiteiten:

Ons personeel te beschermen, en actief de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te verbeteren;

HSE-incidenten te voorkomen;

Aan de geldende regels te voldoen, en te voldoen aan de HSEQ-vereisten van onze klanten;

HSEQ-doelen te stellen, resultaten te meten en te evalueren om vervolgens deze te kunnen bijstellen daar waar noodzakelijk middels een effectief managementsysteem;

Plannen maken voor noodgevallen;

De impact op het milieu actief te verkleinen door middel van vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen, minimaliseren van afval en besparing van energiegebruik;

Onze kennis en expertise te gebruiken in alle HSEQ-aspecten van onze producten en diensten;

Openlijk ons HSEQ-beleid en onze prestaties op dit gebied te communiceren met alle stakeholders;

Onze HSEQ-prestaties te verbeteren op de gebieden die relevant zijn voor de stakeholders.

Dit beleid beoordelen wij regelmatig om de toepasbaarheid van het HSEQ-beleid te kunnen garanderen. Naast de bovengenoemde punten hebben wij de verplichting om te voldoen aan de geldende wetten en voorschriften.

afbeeldingTCH40011
afbeeldingTCS0101

┬ę Treecon 2021