OFFSHORE SAFETY DIRECTIVE

In januari 2017 is de Offshore Safety Directive 2013/30/EU (in het kort: de OSD) geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. De OSD is van toepassing op offshore installaties ten behoeve van de winning van olie en gas. De wetgever in Nederland heeft besloten de OSD ook deels van toepassing te laten zijn op onshore installaties.

Voor nieuwe installaties dient de OSD-regelgeving vanaf juli 2016 van kracht te zijn. Voor bestaande installaties geldt de richtlijn vanaf juli 2018. Omdat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voor de offshore installaties goedkeuring moet geven, dient het Rapport inzake Grote Gevaren (RiGG) voor april 2018 ingediend te worden. Voor onshore installatie volstaat een brief van geen bezwaar.

De belangrijkste aspecten van de OSD zijn:

  • Elke operator is verplicht voor iedere installatie een Rapport inzake Grote Gevaren (RiGG) op te stellen. Dit rapport lijkt op het Veiligheidsrapport (VR). Het VR is vereist vanuit de BRZO wet- en regelgeving. In het VR staat uniforme presentatie van gegevens en het scenariodenken centraal. Daarnaast is het Veiligheids- en Gezondheidsdocument (VG-document, vaak aangeduid als Safety Case) nog steeds vereist vanuit de bestaande mijnbouwparagrafen in de Arbo wet- en regelgeving. Voor de olie- en gaswinningsinstallaties zullen in de praktijk de RiGG en het VG-document in één rapportage worden gecombineerd en beoordeeld. Een belangrijke toevoeging van het RiGG aan het VG-document is de duidelijke focus op grote gevaren en de aanvulling met milieugevaren.
  • Elke operator is verplicht om voor iedere installatie (1) de veiligheids- en milieukritische systemen (Safety & Environment Critical Elements, SECE’s) te identificeren, (2) prestatienormen voor deze systemen te specificeren en (3) hun functie en werking gedurende de levensduur zeker te stellen (externe verificatie en ‘internal assurance’). De eerste twee elementen zijn al onderdeel van het VG-document, maar de externe verificatieplicht is voor Nederlandse operators nieuw. Voor elke installatie dient een verificatieschema te worden opgesteld dat als leidraad zal dienen voor de externe verificatie van de werking van de SECE’s. Daarnaast dient de ‘internal assurance’ te worden gewaarborgd door middel van een risk-based onderhoudsprogramma. Een additionele eis is dat de SECE-verificatie door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd.
  • Elke lidstaat moet een competente autoriteit hebben voor handhaving van de OSD wet- en regelgeving. Op Europees niveau zal een samenwerkingsorgaan worden opgezet om de verschillende autoriteiten kennis en ervaring uit te laten wisselen. Het doel is om gezamenlijk ‘best practices’ te formuleren en te beheren voor zowel rapportage, risicobeoordeling, verificatie van SECE’s en uitvoering van SECE’s.
WAT KAN TREECON VOOR U BETEKENEN BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN DE OFFSHORE SAFETY DIRECTIVE?
  • TREECON beschikt over uitgebreide kennis van en ervaring met het ontwikkelen en onderhouden van VG-documenten bij verschillende operators, voor zowel onshore als offshore installaties. Daarnaast zijn wij ervaren in het opstellen van Veiligheidsrapporten voor aardgasopslaginstallaties in het kader van BRZO. Hierdoor kunnen wij de gecombineerde rapportage van RiGG en VG-document efficiënt voor u uitvoeren. Daarnaast beschikken wij over ervaring met UK Safety Case Regulations voor operators actief in de UK, waar de verificatie van SECE’s al is geïmplementeerd. TREECON is daarmee goed op de hoogte van de implementatie van SECE’s en de bijbehorende ‘performance standards’ die nodig zijn voor de invulling van de verificatie-eisen uit de OSD wet- en regelgeving. De praktijkkennis uit de UK stelt TREECON in staat de SECE’s in te vullen op een manier die past bij uw bedrijf.
  • TREECON kan u ondersteunen bij het beheersen van het functioneren van de SECE’s tijdens de operationele fase (‘interne assurance’). Samen met consultants op het gebied van onderhoudsmanagement kan TREECON de onderhoudstrategieën en -schema’s voor de SECE’s ontwikkelen en uitrollen.
  • Anderzijds kan TREECON als onafhankelijke partij voor verificatie (‘Independent Verifier’) optreden en in die hoedanigheid de SECE-verificatieschema’s (‘Written Schemes of Verification’) opstellen conform de wet- en regelgeving.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

KLIK HIER

© Treecon 2021