PRODUCTEN & DIENSTEN

Treecon biedt een reeks aan producten en diensten op het gebied van BRZO, veiligheid, compliance, safety engineering, risico-identificatie en -evaluatie. Hieronder ziet u een greep uit het aanbod. Voor op maat gesneden adviesdiensten op dit terrein kunt u uiteraard ook bij ons terecht.

PRODUCTEN

 • BRZO: Veiligheidsrapporten (VR), Milieu Risico Analyses (MRA), Kwantitatieve Risico Analyses (QRA), Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO document), Kennisgevingen, Stoffenlijsten
 • PGS: Compliance check en advies over Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, PGS 15, PGS 29, PGS 30, PGS 31
 • Procesveiligheid (inclusief Functionele Veiligheid): HAZOP studies, Layer of Protection Analysis (LOPA), SIL/IPF beoordelingen
 • Brand- en Explosieveiligheid: Explosieveiligheidsdocumenten (ATEX), Brandveiligheidsdocumenten, Brand en Explosie Risicobeoordeling, Gevolganalyse/Effectberekeningen, Dispersiestudies, Explosie Overdruk analyses (CFD)
 • Offshore veiligheid: Reddingsanalyses, Schipaanvaringstudies, Helikopter Transport risicostudies, Boot Transfer studies, Dropped Object studies, Vlucht Evacuatie en Redding analyses (EERA), Personnel Transfer Risk assessments
 • Gevaren Identificatie en Risicobeoordeling: HAZID/What-if studies, Quantitative Risk Analysis (QRA), ALARP demonstratie studies, Kosten-baten analyses, BowTie analyses
 • Arbeidsveiligheid: Human factor engineering, Arbeidsrisicobeoordeling (RI&E), Geluidstudies, Chemische Stoffen (MSDS)
 • Bedrijfszekerheid: RCM strategieën, FME(C)A studies, Foutenboom analyses (FTA), Betrouwbaarheid/Beschikbaarheid/Regelmatigheid analyses
 • Engineering documents: HSE project plan, HSE ontwerp filosofieën, Brand en Explosie strategieën, Veiligheidsplattegronden

DIENSTEN

 • Uitvoeren van Veiligheidsrapportages (VR) in het kader van de BRZO-regelgeving en de daarbij behorende studies zoals QRA en MRA
 • Uitvoeren van specifieke studies bijvoorbeeld Effect- en Schade-analyses ter ondersteuning van ontwerp in lijn met PGS-richtlijnen
 • Uitvoeren van compliance audits en verificaties voor BRZO-bedrijven en installaties die vallen onder PGS-richtlijnen
 • Uitvoeren van Process Safety Management (PSM) gerelateerde reviews en compliance audits
 • Uitvoeren van studies op het gebied van technical safety en bedrijfszekerheid (zie producten)
 • Faciliteren workshops (HAZOP, HAZID, HFE, 3D reviews, etc.)
 • Ondersteuning projectteams (lead engineer Technical Safety / RCM)
 • Ondersteuning HSE management in projecten
 • Definitie management systemen technical safety (HEMP / S(&E)CE / RCM)
 • Ontwikkelen en opstellen van Safety Case documentatie
 • Verificatie implementatie Safety Case regelgeving (SC / S(&E)CE / HEMP)
 • Trainingen in Process Safety Management (PSM), HIRA, HAZID, HAZOP, RAMS, FMECA en BowTie

PARTNERS

Treecon is een partnership aangegaan met CGE Risk Management Solutions. CGE Risk Management Solutions is gespecialiseerd in software oplossingen ter ondersteuning van veiligheidsstudies. Treecon gebruikt en adviseert het gebruik van BowTieXP.

Voor projecten met aspecten van asset risk management in Iran maakt Treecon gebruik van een samenwerkingsovereenkomst met Riskonet.

Voor projecten in Iran heeft Treecon een samenwerkingsovereenkomst gesloten met BAM Farayand Systems en Industrial and Engineering Inspection Company (IEI).

© Treecon 2021