PROJECTEN

HAZID, HAZOP & LOPA Clipper-South

afbeeldingTCP0127
INEOS Breagh, Groot-Brittannië

HAZID, HAZOP en SIL/LOPA-studies van de nieuwe productiewaterbehandelings-unit (production water treatment package) op het Clipper-South platform tijdens FEED en Detailed Design phases.

PSM audit & gap-analyse

afbeeldingTCP0134
Morvarid Petrochemical Company, Iran

Process Safety Management (PSM) audit & gap-analyse. Dit project is uitgevoerd door Treecon en haar partners IEI, BAM Farayand System en Riskonet.

HAZOP & HAZID TenneT

afbeeldingTCP0126
TenneT TSO, Nederland

HAZOP vs HAZID-workshop voor TenneT HSE-afdeling.

Brandweerrapportage & MRA

afbeeldingTCP0123
Brenntag, Nederland

Opstellen brandweerrapportage voor locaties Zwijndrecht en Rotterdam en opstellen Milieu Risico Analyse (MRA) t.b.v. vergunningaanvraag.

HSE-support Borssele Alpha en Beta

afbeeldingTCP0124
TenneT TSO, Nederland

Ondersteuning op het gebied van HSE en RAM in Borssele Alpha en Beta. EPC-project uitgevoerd door consortium HSM en IV Oil&Gas. Activiteiten bestaan uit o.a. HSE-engineering, HAZID en HAZOP-studies; HRA, EERA en FERA-studies; RAM analyse en FMECA studies.

HSE-ondersteuning clean fuel

afbeeldingTCP0128
PitPoint, Nederland

Leveren van HSE-ondersteuning, het maken van een safety roadmap om veiligheidskritische activiteiten te identificeren en de implementatie van ‘competence assurance’ en ‘Pemit to Work’ systemen.

HAZID & HAZOP Nordstream 2

afbeeldingTCP0129
Nordstream 2 AG, Duitsland

HAZID en HAZOP-studie voor Russische Pig Trap Area en onshore pijpleiding sectie tijdens de Detailed Design phase.

Gasemissie-studie geothermie

afbeeldingTCP0131
Hydreco GeoMEC, Nederland

Gasdispersieberekening voor Geothermie/Aardwarmtelocatie Vierpolders. Effectberekening van gasemissie en toetsing aan ontstekingscriteria en toxische criteria.

SouthStream

afbeeldingTCP0117
INTECSEA, Nederland
(SouthStream Transport, Nederland)

Lead engineer technische veiligheid in het SouthStream (SSTTBV) TurkStream FEED project als onderdeel van het INTECSEA projectteam. Faciliteren van HAZOP/HAZID studies, opstellen van veiligheidskritische elementen.

RiGG en revisie safety case L11-B

afbeeldingTCP0132
Oranje-Nassau Energie, Nederland

Opstellen van het Rapport inzake Grote Gevaren (RiGG), nieuwe veiligheidstudies (o.a. FEHA, QRA, EERTA, DOS, RAS) en een nieuwe revisie van het HSE-document.

Ondersteuning technische veiligheid

afbeeldingTCP0118
TAQA Energy, Nederland

Ondersteuning technische veiligheid voor alle TAQA-assets (onshore en offshore).

HAZID HV systemen Borssele Alpha

afbeeldingTCP0125
TenneT TSO, Nederland

Faciliteren van de HAZID studie voor HV elektrische systemen op Borssele Alpha.

Shell Gabon Logistics

afbeeldingTCP0101
Shell Gabon, Gabon

Opstellen van een complete revisie van het Veiligheids- en Gezondheidsdocument voor de logistieke activiteiten van Shell Gabon.

W2W en rescue at sea studie GMA

afbeeldingTCP0133
Centrica Production, Nederland

Risico-inventarisatie van Walk-to-work systeem voor offshore platforms, check met de PFEER-richtlijn en het vergelijken met helikopteroperaties. Voor de rescue at sea studie zijn de effecten van de weersomstandigheden meegenomen in de prestatie van de Fast Rescue Craft.

Petrojarl I

afbeeldingTCP0108
Damen, Nederland
(TeeKay, Noorwegen)

Lead engineer technische veiligheid in het TeeKay Petrojarl I Atlanta (EPC) project als onderdeel van het DAMEN projectteam.

VG-Document P/15, P/18 & L/11-B

afbeeldingTCP0116
TAQA Energy, Nederland

Het updaten van de Veiligheids- en Gezondheidsdocumenten van de P/15-ACD, L11-B, P/18-A, P/15-F, P/15-G en P/15-E.

BRZO 2015

afbeeldingTCP0115
TAQA Energy, Nederland

In het kader van BRZO 2015 het opstellen van de nieuwe kennisgeving, PBZO-document, gewijzigde delen van het Veiligheidsrapport en de nieuwe stoffenlijst voor de locaties Boekelermeer (BKM), Bergermeer (BGM) en Piekgas installatie (PGI).

QRA P/15, P/18 & L/11-8

afbeeldingTCP0111
TAQA Energy, Nederland

Opstellen van de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) van de offshore installaties: P/15-ACD, L11-B, P/18-A, P/15-F, P/15-G en P/15-E.

HAZOP F16-A

afbeeldingTCP0119
Wintershall Noordzee, Nederland

Faciliteren en rapporteren van de HAZOP (Clean Sheet Review) van de offshore F16-A installatie.

VG-Document P11-E

afbeeldingTCP0122
Oranje-Nassau Energie, Nederland

Opstellen van het Veiligheids- en Gezondheidsdocument en het uitvoeren van veiligheidstudies (inclusief ESSA, QRA en bowties) voor de offshore satelliet P11-E.

VG-Document Q16-Maas

afbeeldingTCP0112
Oranje-Nassau Energie, Nederland

Het updaten van de Veiligheids- en Gezondheidsdocument van de Q16-Maas locatie.

Decomplexing L13-FC, K15-FA en K8-FA

afbeeldingTCP0106
NAM, Nederland

Lead engineer technische veiligheid voor de NAM decomplexing projecten L13-FC-1, K15-FA-1, K8-FA-1.

L13-FI Monotower

afbeeldingTCP0103
NAM, Nederland

Lead engineer technische veiligheid voor de offshore ontwikkeling van de NAM monotower L13-FI. Het vervaardigen van veiligheidsstudies: FIREPRAN, EERA, ESSA en het voorontwerprapport.

HAZOP L8-P4

afbeeldingTCP0120
Wintershall Noordzee, Nederland

Faciliteren en rapporteren van de HAZOP (Clean Sheet Review) van de offshore L8-P4 installatie.

West El Burullus South

afbeeldingTCP0109
Iv Oil&Gas, Nederland
(GDF EP Netherlands, Nederland)

Lead engineer technische veiligheid voor het GDE EP NL / Egypt West El Burullus South Pre-FEED project (offshore installatie, pijpleiding en onshore ontvangstinstallatie), als onderdeel van het Iv Oil & Gas projectteam.

Faciliteren en rapporteren van de HAZOP/HAZID/SIL studies. Vervaardigen van de veiligheidsstudies: FEHA, EERTA, ESSA, SGIA, QRA, DOS en SIMOPS.

© Treecon 2021